Adsum

Čo je ADSUM?

Je to časopis bohoslovcov Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Vychádza už od roku 1990 a jeho názov ADSUM znamená odpoveď na hlas volajúceho: “Tu som”. Časopis prináša pohľad na život seminaristov, prezentuje ich schopnosti, zaoberá sa problémami dnešnej doby a tak spolupracuje na šírení Evanjelia.

Ako často vychádzame?

Časopis vychádza dvakrát počas školského roka – na Vianoce a v lete pred kňazskými vysviackami.

Kto tvorí ADSUM?

Redakčnú radu časopisu tvoria bratislavskí seminaristi, ktorí v čase svojho voľna uplatňujú svoje vedomosti pri písaní článkov a grafickej tvorbe tohto časopisu.

Viac o redakcii nájdete tu.

Spätná väzba

Ak máte akýkoľvek nápad, pripomienku, názor, či podnet k časopisu ADSUM, k jeho článkom alebo aj k týmto webstránkam, neváhajte a kontaktujte nás na e-mailovej adrese redakcia@adsum.sk alebo telefonicky či poštou. Kontaktné údaje sú uvedené v časti Kontakt v ponuke webstránok.

Internetová stránka

Hlavnou úlohou internetovej prezentácie časopisu Adsum, je upozorniť na aktuálne číslo nášho seminárskeho časopisu a ponúknuť v elektronickej podobe aj archívne vydania časopisov z minulých rokov.

Okrem toho stránka informuje o zložení redakčnej rady, ktorej úlohou je zostavovať jednotlivé vydania časopisu. Redakcia pracuje nielen na publikovaní článkov, ale zabezpečuje celý proces tvorby časopisu vrátane formálnych úprav, objednávok a distribúcie časopisov.

Prostredníctvom tejto internetovej stránky si aj Vy môžete objednať aktuálne číslo nášho časopisu alebo v prípade potreby môžete kontaktovať redakciu časopisu.