Archív

V tomto archíve máte možnosť nahliadnuť do časopisov ADSUM. Archív bude rozdelený na tri obdobia: Ročníky 1.- 10., ďalej ročníky 11.- 20. a napokon 21. ročník až po súčasnosť. Náhľady sú vo formáte pdf. Čísla staršie ako jeden rok sú už k dispozícii celé, nielen zopár strán ako to bolo predtým :).

Prvé číslo ADSUMu vyšlo v januári 1990 v náklade 500 kusov, text bol písaný na mechanickom písacom stroji. Pri zrode časopisu bratislavských seminaristov stál Peter Farkaš, ktorý sa stal jeho prvým šéfredaktorom. Redakcia našla pochopenie u vtedajšieho rektora seminára, dnešného kardinála Korca, ktorý do Adsumu napísal prvý úvodník.

V priebehu 28 rokov sa mnohé zmenilo. Adsum vychádza s farebnou obálkou, má internetovú a e-mailovú adresu, je zaregistrovaný na MK SR, dostal cirkevné schválenie. Vychádza 2-krát do roka v náklade 2500 – 3000 kusov.

Zatiaľ je na tejto stránke nasledovné:

Ročníky 21. až po súčasnosť

Ročníky 11. až 20.

Pre záujem o predchádzajúce čísla môžete navštíviť aj archív na starej stránke.