Udelenie ministéria lektorátu 2015

V utorok 14. apríla 2015 bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko vyslúžil ministérium lektorátu našim spolubratom z tretieho ročníka: Michalovi Hodulovi, Mariánovi Jozičovi, Tomášovi Kišonovi, Martinovi Neumannovi, Petrovi Repkovi a Ivanovi Slepčanovi.

Našim spolubratom prajeme, aby horlivo ohlasovali Božie slovo; nech to, čo čítajú, aj vo svojom živote uskutočňujú. Pokračovať v čítaní

Požehnanie reverend 2014

V utorok 28. októbra 2014 sme sa všetci zišli v našej seminárnej kaplnke. Zavítal medzi nás otec arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, aby našim spolubratom tretiakom požehnal nové reverendy, ktoré si po prvý raz verejne obliekli. Otec arcibiskup vo svojom príhovore našim spolubratom priblížil význam nosenia tohto odevu, ktorým už aj navonok budú vyjadrovať svoje odhodlanie a túžbu nasledovať Krista. Pokračovať v čítaní

Kňazské a diakonské vysviacky 2014

Dňa 14. júna 2014 pri svätej omši o 9.30 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave prijmú sviatosť Kristovho kňazstva diakoni Marek Budaj a Július Pomšár. Zároveň prijmú posvätný rád diakonátu Dávid Kolárik a Csaba Mikus.
Toho istého dňa (14. júna) popoludní o 15.00 hod. prijme sviatosť kňazstva v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave diakon Tibor Fehér.
Všetkých vás na túto slávnosť pozývame a pozývame k modlitbe za novokňazov a diakonov.

Primičné sväté omše:
Marek Budaj – 28. júna 2014 o 10.30 hod. v kostole sv. Ondreja vo Vysokej pri Morave
Tibor Fehér – 22. júna 2014 o 16.00 hod. v kostole sv. Juraja v Dunajskej Strede
Július Pomšár – 21. júna 2014 o 10.00 v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave-Petržalke.

IMG_5466

Kňazská vysviacka 2013

Ministérium akolytátu a kandidatúra

V stredu 2. apríla 2014 trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch udelil ministérium akolytátu ôsmym bratom zo štvrtého ročníka.

Vo štvrtok 3. apríla 2014 naši bratia piataci vyjadrili pred bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom verejne svoj úmysel stať sa diakonmi a kňazmi. Stali sa teda kandidátmi týchto posvätných rádov. Pokračovať v čítaní