Informácie pre uchádzačov o štúdium v budúcom akademickom roku

Momentálne je ten čas, keď sa mnohí rozhodujú ako ďalej po strednej škole. Ten kto by mal záujem o štúdium katolíckej teológie t.j. vedy o Bohu, nájde dôležité informácie o prijímacom konaní na webe fakulty.