Pozvanie na pobožnosti krížovej cesty

Pozývame Vás každý piatok tohtoročného pôstneho obdobia do Katedrály sv. Martina v Bratislave na pobožnosť krížovej cesty s našimi otcami biskupmi. Začínajú sa vždy o 20:00.

IMG_9912_2333x1555