Premietanie filmu 6743 v aule Kňazského seminára

Ďalšie premietanie životopisného filmu o biskupovi Michalovi Buzalkovi sa uskutoční v nedeľu 17.3.2013 o 18:00 v priestoroch auly Kňazského seminára.

Plagát