Rorate caeli desuper!

Fotografie z dnešnej Rorátnej sv.omše v seminári…