Začíname…

Už je snáď samozrejmosťou, že každý nový akademický a formačný rok začíname na našej stránke správou o nových bratoch – prvákoch. Prinášame Vám niekoľko pohľadov na začiatok ich cesty ku kňazstvu…